Porzucone pragnienia

W dupie mam te kredyty, samochody, kolejne żony ze strachu przed samotnością, schematyczną i przewidywalną oś życia narzuconą przez społeczeństwo. Żeby potem wzdychać podczas bezsennych nocy z tęsknoty za marzeniami i przygodą, bo nie posłuchało się głosu serca. Po czym szybko rozdmuchiwać te myśli, pogrążając się dalej w wirze codziennych nudnych obowiązków.

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right. You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click theCzytaj dalej „Introduce Yourself (Example Post)”

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right. You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click theCzytaj dalej „Introduce Yourself (Example Post)”

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right. You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click theCzytaj dalej „Introduce Yourself (Example Post)”